ما ماموریت داریم تا با شما باشیم
از هر نقطه ای که باشید
هر جای ابن جهان پهناور

ما ماموریت داریم که حال شما را خوب کنیم

با آموزش های ویژه ۲۰ درصدی ها
با آموزش های فن بیان و ارتباط موثر
مهارت های زندگی و کسب و کار
و مهارت های ثروتمندی

آیا تاکنون تحت آموزش های استاد امیر شفیعی بوده اید ؟
یا اولین بار است که با او آشنا میشوید؟

ما مجموعه آموزشی و پرسنل دفتر آموزشهای استاد امیر شفیعی
ماموریت داریم تا موجب آگاهی بیشتر و رشد و پویایی انسان های سرزمین مان شویم

ما برای خدمت گذاری به شما آموزش دیده ایم
که ناب ترین و دست چین ترین تکنیک ها را از سراسر دنیا جستجو کنیم و به شما تقدیم کنیم

ما را و آموزش ها و محصولات ما را امتحان کنید

برای شروع و اولین قدم در دنیای بیست درصدی ها
پیشنهاد میکنیم فایل تصویری زیر را ببینید?