آمارهایی از مجموعه امیر شفیعی
تنها برخی از دستاوردهای جالب در دو دهه فعالیت عاشقانه
1500+

همایش موفق

4+

کتاب پرفروش

300+

کارگاه آموزشی موفق

30+

محصولات آموزشی

بروز باش
محصولات جدید
محصولاتی کاربردی با سالها تجربه

نظرات دانشجو ها

دانشجویان دوره های استاد شفیعی چه میگویند
شگفتی ها در 📸 اینستاگرام
بهترین محتوا را در اینستاگرام برای شما آماده کرده ایم